Öppna/stäng meny
Ej inloggad

Konstcamp

PREMIÄR UKM Konstcamp för unga konstnärer/slöjdare/hangarounds 13-20 år som vill träffas, gå på workshops, ha skaparverkstad, lyssna på inspirations-talks, sno ihop en gemensam konstutställning och ha kul en helg i december. Halmens hus, Bengtsfors. 16-17 december ♥ ukm

Klicka här för att stänga fönstret

Om UKM

Ung kultur möts (UKM) är mötesplatser i form av festivaler där unga människor får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. Unga arrangörer skapar dessa arenor tillsammans med vuxna. En viktig del av dessa festivaler är möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät.

Föreningen UKM Sverige


UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKM-festival medlemmar.

Föreningen har en styrelse som arbetar med att utveckla UKM och för att ung kultur ska få ta plats, synas och höras! De som sitter i styrelsen väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöte.

Om din region eller kommun inte är medlem i UKM, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan göra för att bli medlem i UKM Sverige och arrangera festivaler.

Kontaktuppgifter till samordnare för de olika länen och lokala arrangörer hittar du under kontakt.

Styrelse

Ordförande
Emma Rydell (Västmanland), emma.rydell@regionvastmanland.se

Kassör
Mickael Jönsson (Halland), mickael.jonsson@varberg.se

Ledamöter
Elin Åström (Västra Götaland), adjungerad, vik. för Malin Bodin, elin@kulturungdom.se
Erik Gunnarsson (Västernorrland), erik.gunnarsson@musikvasternorrland.se
Jonas Swanö (Värmland), jonas.swano@gmail.com
Malin Bodin (Västra Götaland), föräldraledig
Mathiaz Boström (Tierps kommun), mathiaz.bostrom@tierp.se
Stefan Westling (Värmland), stefan.westling@regionvarmland.se

Suppleanter
Helen Tovinger (Halland)
Medin Jugo (Skåne)

Ansvarsområden

Arkivering, Västmanland
Anmälnings-och arrangörsverktyg, Västra Götaland
Ekonomi, Halland
Kommunikation, Värmland
Riksfestival 2017, Västmanland
Rikskonferens 2017, Värmland
Statistik, Västernorrland

Medlemmar 2017

UKM Halland
UKM Skåne
UKM Tierp
UKM Värmland
UKM Västernorrland
UKM Västmanland
UKM Västra Götaland