Öppna/stäng meny
Ej inloggad

Ung kultur möts

UKM är en ideell förening som skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik

Klicka här för att stänga fönstret

Skapa konto

Så fort du skapat ditt konto hos UKM tar vi dig vidare till Kristinehamn!

Registrera ny användare

Din e-postadress blir ditt användarnamn vid inloggning.

UKM Sverige önskar att du uppger ditt personnummer (12 siffror). Detta för att vi skall kunna administrera våra festivaler och utveckla verksamheten.

Du avgör själv om du vill lämna ditt personnummer till oss. Vi kommer endast att använda dina uppgifter inom verksamheten. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom t ex Statens kulturråd för statistisk uppföljning.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MatpreferenserPlats

Kontaktuppgifter