Klicka här för att stänga fönstret

Språk

Klicka här för att stänga fönstret
Ej inloggad

Registrera ny användare.

Din e-postadress blir ditt användarnamn vid inloggning.

UKM Sverige önskar att du uppger ditt personnummer (12 siffror). Detta för att vi skall kunna administrera våra festivaler och utveckla verksamheten.

Du avgör själv om du vill lämna ditt personnummer till oss. Vi kommer endast att använda dina uppgifter inom verksamheten. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom t ex Statens kulturråd för statistisk uppföljning.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MatpreferenserPlats

Kontaktuppgifter