Öppna/stäng meny
Ej inloggad

Konstcamp

PREMIÄR UKM Konstcamp för unga konstnärer/slöjdare/hangarounds 13-20 år som vill träffas, gå på workshops, ha skaparverkstad, lyssna på inspirations-talks, sno ihop en gemensam konstutställning och ha kul en helg i december. Halmens hus, Bengtsfors. 16-17 december ♥ ukm

Klicka här för att stänga fönstret

Skapa konto

Så fort du skapat ditt konto hos UKM tar vi dig vidare till Hallstahammar!

Registrera ny användare

Din e-postadress blir ditt användarnamn vid inloggning.

UKM Sverige önskar att du uppger ditt personnummer (12 siffror). Detta för att vi skall kunna administrera våra festivaler och utveckla verksamheten.

Du avgör själv om du vill lämna ditt personnummer till oss. Vi kommer endast att använda dina uppgifter inom verksamheten. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom t ex Statens kulturråd för statistisk uppföljning.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MatpreferenserPlats

Kontaktuppgifter