Region Västmanland

UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla de kommuner och regioner som arrangerar en UKM-festival medlemmar. En av dessa är Region Västmanland.

Regional samordnare

Den regionala samordnaren stödjer arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en ”spindel i nätet” för nätverket av arrangörer. Regionen eller kommunens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord.

Sandro Gavino Bastias, sandro.gavino.bastias@regionvastmanland.se

Lokala samordnare

Saknas information (sidan kommer att uppdateras inom kort).

Sociala medier

Saknas information (sidan kommer att uppdateras inom kort).