Region Västernorrland

UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla de kommuner och regioner som arrangerar en UKM-festival medlemmar. En av dessa är Region Västernorrland.

Regional samordnare

Den regionala samordnaren stödjer arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en ”spindel i nätet” för nätverket av arrangörer. Regionen eller kommunens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord.

Oscar Sundelin, oscar@oscarsundelin.com 

Lokala samordnare

Härnösand

Alexander Beswick, alexander.oberg.beswick@harnosand.se

Kramfors

Klas Norberg, klas_norberg@hotmail.com

Sollefteå

Jörgen Åslund, hakestrad@gmail.com

Sundsvall

Leif Persson, leif.persson@sundsvall.se

Timrå

Kristina Lindström, kristina.lindstrom@timra.se

Ånge

Åsa Hellhoff, haveroasa@hotmail.com

Örnsköldsvik

Rikard Åberg, rikard.aberg@ornskoldsvik.se

Sociala medier

Facebook - UKM Västernorrland