Värdegrund

UKM Sverige är en religiöst och politiskt obunden förening. Verksamheten grundar sig på en människosyn som innebär att alla oavsett ålder, kön och bakgrund har en inneboende skaparkraft och rätt att utöva, utveckla och ha makt över sina egna kulturuttryck. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.