Personuppgifter.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. UKM Sverige har ett arrangörs- och anmälningsverktyg där dina personuppgifter hamnar när du skapar ett användarkonto på www.ukm.se. Uppgifterna som finns om dig ser du genom “Mina sidor” på ditt användarkonto på www.ukm.se där du också själv kan ändra dem.

Dina personuppgifter används endast i UKM-sammanhang och lämnas inte vidare till tredje part. Du kan också när som helst be att få bli borttagen ur registret. Uppgifterna lagras så länge du har ett användarkonto på www.ukm.se. När du väljer att avsluta ditt användarkonto tas kontot med innehållande information bort. Viss information kopplat till statistik och UKM:s historiska dokumentation kommer dock att sparas.

Personuppgiftsansvarig är den ideella föreningen UKM Sverige. Har du frågor om hur dina personuppgifter lagras eller vill bli borttagen från registret? Kontakta UKM Sveriges styrelse via mailadressen info@ukm.se.