Föreningen.

UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKM-festival medlemmar.

UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Föreningens vision är att:

  • UKM ska bli Sveriges främsta mötesplats för, av och med unga kulturutövare och arrangörer.
  • Alla unga i Sverige ska ha kännedom om UKM.
  • Alla unga i Sverige ska ha tillgång till en UKM-festival.
  • UKM ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, sexuell läggning, socioekonomiska förutsättningar eller funktionsvariation.

Om din region eller kommun inte är medlem i UKM Sverige, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan göra för att bli medlem och arrangera festivaler.

Styrelsen.

Ordförande och kassör (delat ansvar)
Emma Rydell (Västmanland)
emma.rydell@regionvastmanland.se

Malin Bodin (Västra Götaland)
malin@kulturungdom.se

Ledamöter
Jonas Swanö (Värmland)
jonas.swano@gmail.com

Mickael Jönsson (Halland)
mickael.jonsson@varberg.se

Stefan Westling (Värmland)
stefan.westling@regionvarmland.se

Suppleanter
Annika Widmark (Skåne)
annica.widmark@lomma.se

Erik Gunnarsson (Västernorrland)
erik.gunnarsson@scenkonstbolaget.se

Medlemmar 2018.

Halland
Skåne
Tierp
Uppsala
Värmland
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland

Stadgar.

Stadgar