Föreningen.

UKM Sverige är en nationell förening. Föreningens medlemmar består av de regioner där UKM-festivaler arrangeras.

UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Föreningens vision är att:

  • UKM ska bli Sveriges främsta mötesplats för, av och med unga kulturutövare och arrangörer.
  • Alla unga i Sverige ska ha kännedom om UKM.
  • Alla unga i Sverige ska ha tillgång till en UKM-festival.
  • UKM ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, sexuell läggning, socioekonomiska förutsättningar eller funktionsvariation.

Om din region eller kommun inte är medlem i UKM Sverige, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan göra för att bli medlem och arrangera festivaler.

Styrelse.

Ordförande
Niklas Lychou
niklas.lychou@ukm.se

Kassör
Malin Hadarsson Bodin
malin@kulturungdom.se

Ledamöter
Amanda Lovevind
alovevind@gmail.com

Mickael Jönsson
mickael.jonsson@varberg.se

Stefan Westling
stefan.westling@regionvarmland.se

Suppleanter
Annika Widmark
annica.widmark@hoor.se

Sandro Gavino Bastias
sandro.gavino.bastias@regionvastmanland.se

Medlemmar 2019.

Halland
Skåne
Värmland
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland

Stadgar.

Stadgar för föreningen UKM Sverige.