UKM Rikskonferens 2017

2017-04-05 11:30

Rikskonferensen riktar sig till dig som är arrangör eller samordnare regionalt eller lokalt. Del av konferensen är också föreningen UKM Sveriges årsmöte.

Årets rikskonferens är förlagd till Karlstad den 5-6 april.
Är du intresserad av att delta? Kontakta Emma eller Stefan.

emma.rydell@regionvastmanland.se stefan.westling@regionvarmland.se

Anmälan skall vara inne senast den 30 mars.