Administratör.

 1. Kan en administratör hantera andra festivaler än den egna?
  Ja, en administratör kan redigera festivaler men vilka beror på administrationsnivå. 
  Lokal administratör – kan endast redigera festivaler i kommunen.
  Länsadministratör – kan redigera festivalerna i hela länet/regionen.
  Superadministratör – kan redigera alla festivaler.
 2. Vart ska jag som administratör godkänna personer som anmält intresse som crew och övriga funktioner?
  Administratören godkänner de val personen har gjort i sin anmälan genom att gå in på festivalen i Sitefactory, klicka på personen det gäller, välja ”granska valda ansvarsområden” och godkänna anmälan. Om ansvarområdet redan är tillsatt dv s det finns redan andra personer som anmält sig innan och godkänts så bör administratören eller festivalansvarig kontakta personen och fråga om det finns andra områden som kan locka istället.
 3. När anmälan till festival skall ske. Hur påverkar arrangören vilka alternativ som finns med under “Tillgänglig teknik-scen” resp. “Tillgänglig teknik-utställning”?
  Det är möjligt att lägga till nya alternativ till teknik för scen eller utställning genom att gå in under “Administrativt” längst upp i huvudmenyn i SiteFactory.
 4. Går det att ändra administratör för en festival?
  Ja, det går. Administratören måste fortfarande tillhöra samma kommun och län. Om festivalen är i din kommun får du välja festivalansvarig mellan alla administratörer i kommunen (inklusive dig själv). Om festivalen inte är i din kommun kan du bara välja dig själv. Ska någon annan vara festivalansvarig utanför din kommun får en länsadministratör eller superadministratör redigera det.
 5. Kan en lokal administratör vara festivalansvarig för flera festivaler?
  Ja, en lokal administratör får skapa lokala festivaler i alla kommuner i det län hen är registrerad i. Om festivalen arrangeras i samma kommun som den lokala administratören är registrerad i får hen välja festivalansvarig mellan alla administratörer i kommunen (inklusive sig själv). Om festivalen arrangeras inom en annan av länets kommuner än den som den lokala administratören är registrerad i så kan hen bara välja sig själv som festivalansvarig. Ska någon annan vara festivalansvarig får en länsadministratör eller superadministratör välja den. Det går dock bara att välja en administratör som är registrerad i en kommun som tillhör detta län.
 6. Kan flera lokala administratörer vara festivalansvariga till en och samma festival?
  Nej, det går endast att välja en person som är festivalansvarig. Det är bland annat den personens uppgifter som visas i informationsrutan vid varje festival.
 7. Om problem har uppstått vid anmälan till en festival eller om deltagare har missat att anmäla sig. Kan administratören då lägga in en deltagare i efterhand?
  Ja, det finns två sätt att lägga in en ny anmälan till en festival.

  1. Administratören öppnar upp festivalen tillfälligt genom att ändra start- och slutdatum samt dag för sista anmälan under aktuell festival i SiteFactory. Tänk då på att göra detta under begränsad tid och be de som anmäler sig att göra det omedelbart. Glöm ej att ändra tillbaka datumen till ursprungliga datum efter tänkta anmälningar är gjorda. Deltagaren som anmäler sig måste först registrera sig/skapa ett eget konto på sidan (www.ukm.se).

  2. Administratören kan lägga in en ny anmälan i festivalen separat. Detta går att göra under aktuell festival. Välj "Anmälningar" och sedan "Ny anmälan". Då krävs förstås att administratören har den aktuella deltagarens alla uppgifter samt att hen först har registrerat sig/skapat ett eget konto på sidan (www.ukm.se).

 8. När en deltagare flyttas över från lokal festival till länsfestival eller från länsfestival till riksfestival. Skapas en kopia av ursprunglig anmälan då?
  När anmälan flyttas över till en ny festival skapas en kopia av den ursprungliga anmälan. All information som ligger på anmälan vid det tillfället som den flyttas hänger alltså med. I den nya festivalen som anmälan är kopierad till kan sedan ändringar göras utan att det sker ändringar i anmälan till den tidigare festivalen.
 9. Hur flyttar jag över en ledare från en lokal festival till länsfestivalen?
  Först så måste du lägga in personen i den festival som den skall flyttas från. Gå till festivalen. Klicka på anmälningar. Välj ny anmälan och välj sedan den person det gäller (personen måste ha registrerat sig på www.ukm.se). Skriv in namnet och välj "Övriga funktioner". Spara sedan och gå in under "Övriga funktioner" och klicka i rutan för ledare. Spara igen. Nu är det bara att föra över/kopiera anmälan till aktuell länsfestival.
 10. Hur fungerar enkäten i SiteFactory?
  En automatisk enkät/deltagarundersökning skickas ut via mail till alla deltagare kl. 23.59 den dag festivalen arrangeras. Om festivalen arrangeras under flera dagar så är det kl. 23.59 den sista dagen som gäller. Utvärderingen består av 10 st frågor. Dessa är låsta i systemet och går ej att påverka. Detta för att det ska gå att jämföra svaren på frågorna över tid.

  För att få en bättre svarsfrekvens på utvärderingen så kan ni själva ställa in när den skall skickas ut. En idé är att avsluta festivalen med en halvtimmes utvärdering för alla deltagare och arrangörer. De synpunkter ni får in via utvärderingen är värdefull information som kan göra er fantastiska festival ännu bättre. 

  Observera att det även går att skicka ut enkäten via sms. Det kan öka svarsfrekvensen ytterligare. Varje sms kostar 50 öre.
 11. När jag försöker titta på eller ladda ner en rapport så händer inget?
  Rapporterna kommer upp som pop-up fönster. Börja med att kontrollera så att din webbläsare är inställd på att tillåta pop-up fönster. Explorer är den enda webbläsaren som kan blockera alla pop-up fönster. Prova med Google Chrome eller Firefox så borde det funka. I dessa webbläsare ska man få upp en liten ruta i högra hörnet där pop-up fönster kan godkännas.
 12. Går det att ha flera administratörer till en och samma festival?
  Ja, flera administratör kan redigera en och samma festival beroende på administrationsnivå. 
  Lokal administratör – kan endast redigera festivaler i den kommunen som administratören har registrerat som hemort
  Länsadministratör – kan redigera festivalerna i hela länet/regionen som administratören har registrerat som hemlän/region