Öppna/stäng meny
Ej inloggad

Konstcamp

PREMIÄR UKM Konstcamp för unga konstnärer/slöjdare/hangarounds 13-20 år som vill träffas, gå på workshops, ha skaparverkstad, lyssna på inspirations-talks, sno ihop en gemensam konstutställning och ha kul en helg i december. Halmens hus, Bengtsfors. 16-17 december ♥ ukm

Klicka här för att stänga fönstret

Frågor och svar (FAQ)

 

www.ukm.se (deltagare)

Kan jag anmäla mig till en lokal festival i en annan kommun än den jag är skriven (folkbokförd) i?
Ja, om arrangören av festivalen har gjort det möjligt, vilket syns om du går in på festivalens sida på www.ukm.se. Detta är något som varje arrangör själv beslutar. Dock är det inte säkert att du har möjligheten att bli uttagen av urvalsgruppen för att representera festivalen/kommunen vid länsfestivalen eller riksfestivalen. Detta beslutar varje arrangör själv. Är du osäker så kontakta arrangören.

Kan en medlem ändra vilken kommun hen tillhör i efterhand?
En medlem kan inte ändra tillhörande kommun i efterhand. Skälet till detta är för att undvika att medlemmar gör "dubbelanmälningar" i flera olika kommuner. Är det någon som har råkat välja fel kommun kan administratören alltid gå in och ändra åt dem.

Varför kan jag inte logga in på mina sidor?
Om det är en medlem som har problem med att logga in, kan administratörer logga in i SiteFactory och se om det beror på att e-posten inte är verifierad. Är den inte det, syns knappen och då kan administratören skicka ut mailet för verifiering en gång till.

Kan jag ändra min anmälan från scen till utställning eller tvärtom?
Det går inte att ändra från scen till utställning eftersom de olika anmälningarna innehåller helt olika data. Skulle du kunna ändra en anmälan från scen till utställning, försvinner all information som deltagaren har fyllt i sin anmälan - eftersom informationen är specifik för just scen. 
Vår rekommendation är istället att man helt enkelt får ta bort den inskickade anmälan (ex. scen) och göra en ny anmälan för utställning.

Sitefactory (administratörer)

Kan en administratör hantera andra festivaler än den egna?
Ja, en administratör kan redigera festivaler men vilka beror på administrationsnivå. 
Lokal administratör – kan endast redigera festivaler i kommunen.
Länsadministratör – kan redigera festivalerna i hela länet/regionen.
Superadministratör – kan redigera alla festivaler.

Vart ska jag som administratör/festivalansvarig godkänna personer som anmält intresse som arrangörer/funktionärer/övriga funktioner?
Under “Anmälan” i SiteFactory kan administratörer gå in och kryssa mer detaljerad info på vad de ska utföra.

När anmälan till festival skall ske. Hur påverkar arrangören vilka alternativ som finns med under “Tillgänglig teknik-scen” resp. “Tillgänglig teknik-utställning”? 
Det är möjligt att lägga till  nya alternativ till teknik för scen eller utställning under “Administrativt” i SiteFactory.

Går det att ändra administratör/festivalansvarig för en festival?
Ja, det går. Festivalansvarig måste fortfarande tillhöra samma kommun och län. Om festivalen är i din kommun får du välja festivalansvarig mellan alla administratörer i kommunen (inklusive dig själv). Om festivalen inte är i din kommun kan du bara välja dig själv. Ska någon annan vara festivalansvarig utanför din kommun får en länsadministratör eller superadministratör redigera det.

Kan en lokal administratör vara festivalansvarig för flera festivaler?
Ja, en lokal administratör får skapa lokala festivaler i alla kommuner i det län hen är registrerad i. Om festivalen arrangeras i samma kommun som den lokala administratören är registrerad i får hen välja festivalansvarig mellan alla administratörer i kommunen (inklusive sig själv). Om festivalen arrangeras inom en annan av länets kommuner än den som den lokala administratören är registrerad i så kan hen bara välja sig själv som festivalansvarig. Ska någon annan vara festivalansvarig får en länsadministratör eller superadministratör välja den. Det går dock bara att välja en administratör som är registrerad i en kommun som tillhör detta län

Kan flera lokala administratörer vara festivalansvariga till en och samma festival?
Nej, det går endast att välja en person som är festivalansvarig. Det är bland annat den personens uppgifter som visas i informationsrutan vid varje festival.

Om problem har uppstått vid anmälan till en festival eller om deltagare har missat att anmäla sig. Hur lägger en in en deltagare i en festival i efterhand?
Det finns två sätt att lägga in en ny anmälan till en festival.

  1. Administratören öppnar upp festivalen tillfälligt genom att ändra start- och slutdatum samt dag för sista anmälan under aktuell festival i SiteFactory. Tänk då på att göra detta under begränsad tid och be de som anmäler sig att göra det omedelbart. Glöm ej att ändra tillbaka datumen till ursprungliga datum efter tänkta anmälningar är gjorda. Deltagaren som anmäler sig måste först registrera sig/skapa ett eget konto på sidan (www.ukm.se).
  2. Administratören kan lägga in en ny anmälan i festivalen separat (se bild nedan). Då krävs förstås att administratören har den aktuella deltagarens alla uppgifter. Deltagaren måste först ha registrerat sig/skapat ett eget konto på sidan (www.ukm.se).

2. Impact Dance Crew tror jag går vidare från Karlstad.


När en deltagare flyttas över till nästa festival. Skapas en kopia av ursprunglig anmälan då?
Den anmälan som flyttas över till en festival är en kopia på anmälan som vid det tillfället ligger i SiteFactory. All information som ligger på anmälan vid det tillfället som den flyttas hänger alltså med.
Man kan säga att det är samma anmälan bara att den kopplas till en ny festival. I den nya festivalen som anmälan är kopierad till kan sedan ändringar göras utan att det sker ändringar i anmälan till den tidigare festivalen.

Hur flyttar jag över en ledare från en lokal festival till länsfestivalen?
Först så måste du lägga in personen i den festival som den skall flyttas från. Gå till festivalen. Klicka på anmälningar. Välj ny anmälan och välj sedan den person det gäller (personen måste ha registrerat sig på www.ukm.se). Skriv in namnet och välj "Övriga funktioner". Spara sedan och gå in under "Övriga funktioner" och klicka i rutan för ledare. Spara igen. Nu är det bara att kopiera anmälan till aktuell länsfestival.

Hur fungerar enkäten i SiteFactory?
Enkäten/deltagarutvärderingen går per automatik ut till alla deltagare/funktionärer/medverkande som anmält sig till festivalen kl 09:00 dagen efter festivalen. Om personen ej svarat på utvärderingen inom 3 dagar samt 7 dagar får hen påminnelser. Utvärderingen stängs efter 15 dagar.” För att se svaren går administratörerna in på festivalen och fliken ”enkäter”.

När jag försöker titta på eller ladda ner en rapport så händer inget?
Rapporterna kommer upp som pop-up fönster. Börja med att kontrollera så att din webbläsare är inställd på att tillåta pop-up fönster. Explorer är den enda webbläsaren som kan blockera alla pop-up fönster. Prova med Google Chrome eller Firefox så borde det funka. I dessa webbläsare ska man få upp en liten ruta i högra hörnet där pop-up fönster kan godkännas.

Hur länge ligger den festival jag skapat och administrerar ute på hemsidan och hur länge gäller sista dag för anmälan?
Festivaler visas på www.ukm.se t om kl. 23.59 den dag de arrangeras. Detta klockslag gäller även dagen för sista anmälan det vill säga att anmälan är öppen till klockan 23:59 den dagen man har satt som sista anmälningsdag. 

Jag vill marknadsföra min festivals sida på www.ukm.se. Vilken adress gäller?
Det skapas automatiskt en kortare webbadress för alla festivaler. Perfekt om en vill ha festivalens adress ex. på trycksaker. Adress skapas enligt följande www.ukm.se/festivaler/festivalens titel-år ex. www.ukm.se/festivaler/karlstad-2017. Adressen skapas utifrån den titel på festivalen samt det år som fyllts i när festivalen har skapats. OBS! Viktigt då att ni tänker på att varje festival måste ha en unik titel. Skulle det t ex vara två festivaler i Karlstad samma år så behöver titeln vara olika enligt modellen Ort/stadsdel ex. Karlstad/Kronoparken och Karlstad/Gruvlyckan.

Sitefactory (superadministratörer)

Hur gör jag om jag vill länka en bild till en större (högupplöst) variant av densamma?
Önskar du att en bild ska vara länkad till en större bild som ligger på en egen länk kan du länka en mindre bild till den större bilden och välja att den ska öppnas i en ny flik. 
Börja med att ladda upp en större bild i din filhantering. Därefter lägger du till samma bild i ett mindre format på sidan med max bredd på 650 pix. Därefter markerar du bilden, väljer länkhanteraren och väljer den stora bilden du har laddat upp i filhanterare. I länkhanteraren väljer du nytt fönster under ”mål” – på så vis öppnas den stora bilden i ett nytt fönster.