Personuppgifter.

Med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 behöver du som administratör i SiteFactory veta hur vi gemensamt behandlar personuppgifter inom UKM. Du som administratör i SiteFactory behöver alltid hantera personuppgifter varsamt och korrekt.

UKM Sverige är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar i SiteFactory. Du som administratör behöver följa de regler och instruktioner som UKM Sverige sätter upp för hanteringen av personuppgifter i SiteFactory.

Om du har kontakt med en person som påstår att den har ett användarkonto/ska delta på en festival etc. och ni går in på frågor som rör någon slags personuppgift måste du verifiera att personen är den som den utger sig för att vara. Du får inte ge vidare några slags personuppgifter till tredje part.

Du får inte använda uppgifter från SiteFactory för något annat ändamål än i UKM-sammanhang.

Du kan bli kontaktad av personer som vill få ett personuppgiftsutdrag på vilka uppgifter som finns på personen i SiteFactory. Du ska då hänvisa till UKM Sveriges styrelse som nås via mailadressen info@ukm.se Om du får frågor hur vi (UKM) hanterar personuppgifter hänvisar du även där till styrelsen som nås via mailadressen info@ukm.se.