Mallar och styrdokument.

 • Arrangörshandbok (pdf). Arrangörshandboken är ett hjälpmedel för arrangörer men också ett dokument som ger en helhetsbild av vad UKM är och kan vara.
 • Budget (xlsx). Budgetmallen kan användas som utgångspunkt vid arrangerandet av en festival. Den går att bygga på eller bantas utifrån behov.
 • Facebookpolicy. Publiceras inom kort.
 • Grafisk manual (pdf). Den grafiska manualen innehåller regler för hur UKMs grafiska identitet skall användas.
 • Kommunikationsplan (xlsx). Kommunikationsplanen kan användas som utgångspunkt vid arrangerandet av en festival. Den går att bygga på eller bantas utifrån behov.
 • Logotyp svart (eps).
 • Logotyp svart (png).
 • Logotyp vit (eps).
 • Logotyp vit (png).
 • Miljöpolicy. Publiceras inom kort.
 • Rapport (pdf). Denna rapport fungerar som en del av en utvärdering av ett evenemang. Den ska användas efter genomförandet av en riksfestival men kan också med fördel användas efter genomförandet av en regionfestival eller större lokal festival.
 • Rekvisition (pdf). Denna blankett ska användas när ekonomiskt stöd från UKM Sverige ska rekvireras efter genomförd riksfestival.
 • Samtycke för deltagare under 18 år (pdf). Denna blankett kan användas vid deltagande i riks- och regionfestival samt större lokal festival. Den gäller samtycke för deltagande och medverkan på fotografi och/eller filmupptagningar.
 • Samtycke för deltagare över 18 år (pdf). Denna blankett kan användas vid deltagande i riks- och regionfestival samt större lokal festival. Den gäller samtycke för deltagande och medverkan på fotografi och/eller filmupptagningar.
 • Stadgar (pdf). Publiceras inom kort.
 • Varför UKM? (pdf). Detta dokument listar flera av styrkorna med UKM. Perfekt att sätta i händerna på en beslutsfattare.
 • Överenskommelse (doc.). Publiceras inom kort.