Kort om UKM.

Kort om UKM (pdf).

UKM (Ung Kultur Möts), har funnits i Sverige sedan 1997. Tusentals ungdomar har deltagit under åren med inslag på scen, alster i utställning eller som crew (funktionärer och arrangörer). Många av dessa har fortsatt skapa och arrangera upp i vuxen ålder.

UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del av dessa festivaler är också möjligheten för deltagare att testa olika kreativa uttryck och träffa likasinnade genom att delta i aktiviteter och workshops. Festivalerna är indelade i lokal-, region- och riksfestival och riktar sig till unga i åldern 13-20 år.

Föreningen.

UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKM-festival medlemmar.

UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Festivaler.

En UKM-festival kan se ut på många olika sätt. En viktig del är dock att festivalen utformas så att den blir en välkomnande och inkluderande mötesplats för olika typer av människor. Festivalerna är indelade i lokal-, region- och riksfestival. Målgruppen är unga i åldern 13-20 år som vill visa sitt uttryck för en publik eller vara med som funktionär eller arrangör. Det finns ingen begränsning i vilken typ av kreativt eller konstnärligt uttryck en får visa upp. Gemensamt för alla UKM-festivaler är att det ska erbjudas en scen för scenshow, en utställningsyta för konstutställning, delaktighet genom arrangörskap (crew). Festivalen kan också innehålla workshops, öppen scen, pysselhörna, café, mässa med plats för andra aktörer som jobbar med barn och unga och VIP-program för de som är nyfikna på UKM och ev. vill starta upp en festival.

UKM finns på flera platser i Sverige och festivalerna arrangeras i tre steg.

Lokala festivaler.

 De lokala UKM-festivalerna arrangeras i och av en eller flera kommuner någon gång under perioden februari-april. Här får alla som anmäler sig vara med. Förutsättningarna för de lokala festivalerna ser olika ut. Ibland samordnas festivalen av kommunens kultursekreterare, ibland har en fritidsgård uppdraget, i andra kommuner är det studieförbund, kulturskola eller en arrangörsförening som står bakom festivalen. Erfarenheten visar att det är en stor fördel om den lokala samordnaren arbetar där unga befinner sig.

Regionfestivaler.

 Hundratals unga deltar årligen i de lokala festivalerna. I den bästa av världar skulle förstås alla ges chansen att få följa med till den årliga regionfestivalen. Av praktiska och ekonomiska skäl så går det dock inte. Ett urval måste göras. Varje lokal arrangör sammanställer en urvalsgrupp som får uppdraget att välja vilka som får representera sig själva, sitt konstnärliga uttryck och sin kommun på den efterföljande regionfestivalen. UKM Sverige har tagit fram en rad kriterier att utgå ifrån som stöd för urvalsgruppens arbete. UKM först och främst är en mötesplats för unga människor. Deltagare som väljs ut av urvalsgruppen att representera sin lokala festival på länsfestivalen ska finnas på plats under hela festivalen dvs. inte enbart skicka med sina konstverk eller uppträda på scenen och sedan avvika.

Varje lokal arrangör ansvarar för att vuxna ledare följer med till länsfestivalen och att det finns en ekonomi som täcker en ev. kostnad per deltagare samt transporter till och från festivalen.

Regionfestivalen arrangeras av den regionala medlemmen i UKM Sverige tillsammans med en eller flera kommuner. Regionfestivalerna arrangeras i april-maj.

Riksfestival.

 Många unga deltar i UKM varje år och cirka 300 av dessa väljs ut från de regionala festivalerna att representera sin region på riksfestivalen. Riksfestivalen pågår i flera dagar och har ofta en arrangörsgrupp som består av deltagare från hela regionen och ibland från hela Sverige. Riksfestivalen arrangeras av en region tillsammans med en eller flera kommuner. Festivalen får ett ekonomiskt stöd från den nationella föreningen UKM Sverige och arrangeras i juni.

Camp.

 Utöver festivalerna arrangeras ibland UKM Camp. Det kan vara ett mindre läger som upptakt till en lokal festival, en kick-off för en arrangörsgrupp eller en weekend bara i konstens tecken. Vad det är och kan vara bestämmer arrangören själv.

Kontakta samordnaren i den regionen du bor i om du är sugen på att arrangera eller delta i ett UKM Camp.

Deltagare.

När en festival arrangeras är många olika personer och funktioner involverade. Inom UKM har vi valt att dela in deltagandet i fyra olika kategorier.

Crew.

 Genom att vara värd för festivalen, eller hjälpa till med arrangemanget på annat sätt, är du med och skapar en upplevelse värd att minnas. En grym erfarenhet som får dig att växa och dessutom passar fint i CV:n.

När du anmäler dig som crew till en festival så kan du välja mellan olika arbetsområden (Administration, scen, dokumentation, trivsel och kringaktiviteter, entré och incheckning, funktionärssamordning, kommunikation, konferencier, urvalsgrupp, utställning eller workshops). Tänk då på att detta bara är en intresseanmälan. Det betyder att du inte kan vara säker på att du får möjligheten att arbeta just inom de områden som du anmält. Arrangören kanske har andra planer eller lovat just det arbetsområdet till någon annan som sökte före dig. Det bästa är att skicka in en intresseanmälan och sedan kontakta arrangören.

Scen.

 Ta chansen att uppträda med bra ljud och snyggt ljus. Scenen är din i fem minuter, oavsett om du vill spela, dansa, slå volter eller lösa Rubiks kub.

Utställning.

 Gör du smycken? Målar du tavlor? Drejar du krukor? Slöjdar du fiskedrag? Vad du än skapar får du möjlighet att visa det i ett schysst utställningssammanhang. Du har 1,5 x 1,5 meter som du får göra vad du vill med.

Övriga funktioner.

 Vanliga funktioner som tillhör kategorin “Övriga funktioner” är festivalansvarig, konferencier, ledare, ljud- och ljustekniker, regional samordnare, urvalsgrupp och workshopledare. Alla som är med och arrangerar festivalen ska skapa ett eget  konto på www.ukm.se och anmäla sig till festivalen. Det gäller alltså även de som tillhör kategorin “Övriga funktioner”. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att festivalens statistik skall bli korrekt men också för att administratören/arrangören skall kunna kommunicera med alla under festivalen.

Regional samordning.

I varje region finns en person anställd för regional samordning. Uppgiften är att stödja arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en ”spindel i nätet” för det nätverk av arrangörer inom UKM som finns i regionen. Regionens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord. Utöver detta så representerar den regionala samordnaren sin region i det nationella arbetet inom UKM i form av en plats i styrelsen för UKM Sverige.