Grafiskt material

UKM Sverige har en gemensam grafisk identitet. Skälet till detta är att UKM ska kännas igen vart du än befinner dig i Sverige. På den här sidan har vi samlat olika verktyg med vars hjälp vi tillsammans kan hålla samman UKM som varumärke och marknadsföra vår verksamhet.

Digitala bakgrunder.

Här kan du ladda ner digitala bakgrunder för användning som skrivbordsbilder eller projektioner.

Digital bakgrund lokal 4:3 (jpg)
Digital bakgrund lokal 16:9 (jpg)
Digital bakgrund regional 4:3 (jpg)
Digital bakgrund regional 16:9 (jpg)
Digital bakgrund riks 4:3 (jpg)
Digital bakgrund riks 16:9 (jpg)

Grafisk manual.

Den grafiska manualen innehåller information om hur UKMs grafiska identitet ska användas. Om du är osäker på hur du ska använda manualen så tveka inte att kontakta din regionala samordnare eller varumärkesansvarig i styrelsen för UKM Sverige (kontaktuppgifter nedan). 

Grafisk manual (pdf)

Kommunikationsplan.

En kommunikationsplan kan se olika ut. Vi har tagit fram en typ av plan som är baserad på aktiviteter. Kommunikationsplanen kan användas som utgångspunkt vid arrangerandet av en festival. Den går att bygga på eller bantas utifrån behov.

Kommunikationsplan (xlsx) 

Logotyp.

Hur logotypen ska användas framgår av den grafiska manualen. Här kan du ladda ner en svart eller vit logotyp. Inga andra färger ska förekomma på logotypen.

Logotyp svart (eps)
Logotyp svart (jpg)
Logotyp svart (png)
Logotyp vit (eps)
Logotyp vit (jpg)
Logotyp vit (png)

Marknadsföringsmaterial.

I vår webshop kan du som arrangör beställa diverse material till ditt arrangemang. Där finns affischer, back-drops, festivalarmband, give-aways, kläder,  mässprodukter mm. Kontakta din regionala samordnare eller varumärkesansvarig i styrelsen för UKM Sverige (kontaktuppgifter nedan) om du saknar någon produkt. 

Webshop

Pressbilder.

Om du behöver en bild som kan illustrera din marknadsföring så kan du använda våra pressbilder. Vid publicering uppge fotografens namn och UKM Sverige enligt följande: © Förnamn Efternamn/UKM Sverige.
Här hittar du högupplösta och nedladdningsbara pressbilder.

Profilmönster.

Ett profilmönster är kopplat till den grafiska identiteten. Mönstret har olika färger beroende på om det är lokal, regional eller nationell aktivitet som ska marknadsföras. Den grafiska manualen innehåller information för hur de olika färgerna ska användas. Om du är tveksam hur du ska använda manualen så tveka inte att kontakta din regionala samordnare eller varumärkesansvarig i styrelsen för UKM Sverige (kontaktuppgifter nedan). 

Mönster lokal (eps)
Mönster regional (eps)
Mönster riks (eps)

Sociala medier.

Om ni har en sida på Facebook eller ett konto på Instagram så kan du ladda ner färdiga profilbilder här.

Facebook

Facebook_evenemang_1920x1080_2020_lokal.png
Facebook_evenemang_1920x1080_2020_regional.png
Facebook_evenemang_1920x1080_2020_riks.png

Facebook_grupp_1640x856_2020_lokal.png
Facebook_grupp_1640x856_2020_regional.png
Facebook_grupp_1640x856_2020_riks.png

Facebook_sida-omslagsbild_820x312_2020_lokal.png
Facebook_sida-omslagsbild_820x312_2020_regional.png
Facebook_sida-omslagsbild_820x312_2020_riks.png

Facebook_sida-profilbild_170x170_lokal.jpg
Facebook_sida-profilbild_170x170_regional.jpg
Facebook_sida-profilbild_170x170_riks.jpg

Instagram

Instagram_konto-profilbild_170x170_lokal.jpg
Instagram_konto-profilbild_170x170_regional.jpg
Instagram_konto-profilbild_170x170_riks.jpg

Instagram_publicering_1200x1200_2020_lokal.png
Instagram_publicering_1200x1200_2020_regional.png
Instagram_publicering_1200x1200_2020_riks.png

Stories på Facebook eller Instagram

stories_900x1600_2020_lokal.png
stories_900x1600_2020_regional.png
stories_900x1600_2020_riks.png

Typsnitt.

Typsnittet som beskrivs i den grafiska manualen heter Circular Pro. Av licensskäl så kan vi dock inte dela det till fler användare. Kostnaden blir alltför hög. Vi har därför beslutat att typsnittet Arial kan ersätta Circular Pro. Detta då det är relativt likt och det är ett typsnitt som alla har på sin dator. Använd Arial Bold (fet) i rubriker och Arial Regular (normal) i brödtext. 

Kontakt.

Varumärkesansvarig
Stefan Westling
stefan.westling@regionvarmland.se